חזון לחקלאות הישראלית

.אגודת חקלאי ישראל מניפה את נס ההתיישבות החקלאית הציונית

.האגודה תפעל להבטיח את קיומה ורווחיותה של החקלאות הישראלית על מגוון ענפיה

.האגודה תפעל לייצג נאמנה את חבריה

.האגודה תפעל להבטיח פערי תיווך מינימלים לרווחת הצרכנים

.האגודה תפעל לקיום בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל

.האגודה תפעל לשלב את דור ההמשך בענפי החקלאות השונים כחלק מבניין חברה יצרנית ובונה

.האגודה תפעל לחזק את הקשר עם התעשייה המקומית
 
 

 "מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב, צריך ליצור אותה בזעת אפיים"

דוד בן גוריון

תוצרת חקלאית ישראלית לפניך 

apple-fruit, apple-fruit, fruit, food
checkbox, checkbox, tick, selected, checked

ישראל בקליק
 כל העולם בידיך

חזון לחקלאות הישראלית

home12, home, house, building, dualtone
envelop-opened, envelop-opened, mail, email, contact, letter
phone2, phone, contact, telephone, support, call
054-111111
moshep10@gmail.com
חולתה