למידע נוסף והצעת מחיר 

054-2311354   :טלפון 
tomove3@walla.com  :דוא"ל 
כתובת: שדרות